x...Jáá...x

Bouřka

2. května 2010 v 17:01 | Beruš
Málokdo ví
Že bouřka
Je nejkrásnější
v noci
Mraky se rozsvěcují
Jako žárovky
Blesky se šermují
V lítých soubojích
Na život
A na smrt
Nebe bičuje zemi
Nekonečnými proudy vody
Poryvy deště se střídají
S poryvy větru
Hromy doprovázejí
Svým burácením
Divoké sirény
Ohnivých šermířů
Kličky a úskoky
Tu slabší
Tu silnější
Úder
Tu zásah
Obrovské vozy
Naložené
balvany křemene
Se srážejí
Nad vaší hlavou
A chtějí vám dokázat
Moc
A sílu přírody.
Bouřka
Je nejkrásnější
V noci
Protože můžete prožít
Všechny její
Světelné
I zvukové
Efekty
I za cenu
Že promoknete.
beruš

Odhalte tajemství koktejlů

1. dubna 2010 v 20:17 | Beruš
beruš
Pronikněte do světa barmanů a naučte se připravovat dokonalé drinky.
Kurz, který povede barman Josef Zelenka, vás kompletně provede světem koktejlů.
Osvojíte si techniku zdobení, naučíte se pracovat s různými druhy šejkrů, dozvíte se, kam zajít na koktejl, a mnoho dalších zajímavostí.
Samozřejmě se také naučíte připravovat známé koktejly, jako jsou mojito, piña colada, daiquiri, caipirinha, sex on the beach, manhattan, bloody mary, tequila sunrise, B-52, kir royal, mai tai nebo martini kokteil.
Kde?
Pražský kulinářský institut, Suchdolská 85/14, Praha 6
Kdy?
13. dubna od 16.30 (trvá cca 6 hodin)
Za kolik?
Cena kurzu je 2700 Kč

Jéééé

28. března 2010 v 18:04 | Beruš

jak tak na koukám největším lákadlem mého blogu jsou telenovely


beruš

Citáty-seriál myšlenky zločince

20. února 2010 v 22:00 | sNiEhULiEnKa
"Věřit v nadpřirozený původ zla je nepatřičné. Sami lidé jsou schopni jakékoliv špatnosti." … Joseph Conrad … (1×01)
"Všechno je hádanka a klíčem k hádance je další hádanka." … Emerson … (1×01)
"Čím dál dohlédnete dozadu, tím dál vidíte dopředu." … Winston Churchill … (1×01)
"Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí." … Nietzche … (1×01)
"Na místě činu bývají mnohokrát stopy, které se svou podstatou nedají posbírat a zkoumat. Jak posbíráte lásku a hněv, nenávist, strach?" … James Reese … (1×02)
"Fantazie je důležitější než vědění. Vědění je ohraničené, fantazie pojme celý svět." … Einstein … (1×02)
"Nesnaž se být lepší, než ti před tebou, nýbrž lepší než jsi sám." … Faulkner … ( 1×02)
"Téměř veškeré absurdní chování vzniká nápodobou těch autorit, kterým se nepodobáme ani za mák." … Samuel Johnson … (1×03)
"Nezapomeňte, že sám sebe nemohu vidět. Omezuje mne, že jsem sobě tím, kdo mě sleduje v zrcadle." … Jacques Rigaut … (1×04)
"Ptáci našeho pohlaví mají nejhezčí peří, protože samci musejí ospravedlnit svou existenci." … Orson Welles … (1×04)
"Ptáci si po bouřce zpívají. Proč se lidé necítí volný a neradují se z toho kolik slunce jim zbývá?" … Rose Kennedy … (1×04)
"Když ubližují dobrému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi." … Euripidés … (1×05)
"Přemíra lásky nepropůjčuje člověku počestnost a důstojnost." … Euripides … (1×05)
"Iracionalita věcí není argumentem proti nim, ale spíš podmínkou jejich existence." … Nieztche … (1×06)
"Není všeobecnější touha než-li ta vyniknout." … William Shakespeare … (1×06)
"S liškami musíme jednat lišácky." … Dr. Thomas Fuller … (1×07)
"Zdravý člověk lidi nemučí, mučiteli-se stávají ti, co byli mučeni." … Karl Jung … (1×08)
"Víra není myšlenkou podmaněné mysli, ale myšlenkou, která si podmanila mysl."… Robert Oxton Bolton …(1×09)
"Otázka, trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je." … Albert Einstein … (1×09)
"Ideologie nás rozdělují, sny a úzkost nás všechny spojují." … dramatik Eugene Ionesco … (1×10)
"Za přemíru tvůrčích snů bohužel platíme větším k nočním děsům." … sir Peter Ustinov … (1×10)
"Nad hroby roníme nejtrpší slzy, pro nevyřčená slova a nevykonané činy." … H. B. Stowová … (1×11)
"Zlo je vždycky nepohledné a vždycky lidské, sdílí s námi postel a jí u našeho stolu." … básník W. J. Oden … (1×12)
" Co je pro někoho potravou, je u jiného prudkým jedem." … římský filosof Lucrecius … (1×13)
"Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby." … Konfucius … (1×13)
"Kdo prolije krev člověka, toho krev člověkem bude prolita." … Genesis-1. kniha Mojžíšova … (1×14)
"Jedinec musel odjakživa bojovat, aby ho nepohltil kmen." … Nietzsche … (1×16)
"Vražda je specifická v tom, že ničí i postiženou společnost, proto se musí společnost postavit na stranu oběti a požadovat se trestu, neboť jen tak, se s ní vyrovná." … básník W. J. Oden … (1×17)
"Lepší je jednat násilně, pokud máme násilí v srdci. Než pláštíkem násilí, krýt nemohoucnost." … Ghandi … (1×17)
"Neschvaluj násilí, protože, když se jím prosadí dobro, je dobro jen dočasné, zlo, které z toho vzejde, je pak trvalé." … Ghandi … (1×17)
"Lecos nás může změnit, ale začínáme a končíme v rodině," … Antony Brent … (1×19)
"Dům nestojí na zemi, ale na ženě." … mexické přísloví … (1×19)
"Jsou tací, kteří používají slov k tomu, aby zamaskovali své myšlenky." … Voltaire … (1×20)
"Přivikli jsme už na tolik přestrojování, že nakonec nepoznáváme sami sebe." … Francois "Rochefocul" … (1×20)
"Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." … Einstein … (1×21)
"Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin." … George Orwell … (1×21)
"Nikdo nepotřebuje dovolenou víc než ten, kdo se z ní právě vrátil." … Albert Habert … (1×22)
"Poruchy a selhání mysly jsou jako zranění těla, přes veškerou péči, aby se zhojily, zůstane po nich jizva, vždy. Ta jediná přetrvá." … francouzský spisovatel Francois de La Rocque … (2×01)
"Říká se čas zhojí všechny rány. Nesouhlasím. Rány přetrvávají. Čas a rozum chrání duševní zdraví, rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale nikdy nezmizí." … Rose Kennedy … (2×01)
"Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti" … teolog Dietrich Bonhoeffer … (2×02)
"Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami." … filozof Gibran Khalin(… 2×03)
"Ze všech živočichů je krutý jen člověk. On jediný působí bolest, protože mu to činí potěšení" … Mark Twain … (2×03)
"Člověk je nejmíň sám sebou, když mluví za sebe. Dejte mu masku a řekne Vám pravdu" … Oscar Wilde … (2×04)
"Stud nepramení z nějakého našeho osobního pochybení, ale z toho, že někdo to potupné může vidět" … Milan Kundera … (2×04)
"Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný vítězství nad ním." … Hellen Keller … (2×05)
"Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou tragédií je, když se lidé bojí světla" … Platon … (2×06)
"Není tak důležité, kdo zahájí utkání, ale kdo ho vyhraje" … legendární basketbalový trenér John Wooden … (2×07)
"Nejzasší volba člověku dána proto, aby přesáhl sebe sama zní: Buď tvořiz, nebo ničit. Milovat, nebo nenávidět" … Eric Fromm … (2×07)
"Zločin masakruje nevinnost, aby získal kořist, ale nevinnost bojuje ze všech sil proti pokusům zločinu" … Robespierre … (2×08)
"Kdyby se lidé navzájem poznali, ani by se neidealizovali, ani by k sobě necítili nenávist" … Elbert Hubbert … (2×09)
"Pamatujte, v dějinách se hojně vyskytovali tyrani a vrazi ve své době zdánlivě nepřemožitelní" … Mahatma Gandhi … (2×09)
"Nejlépe se poučíme z dřívějších omylů. Chyba minulosti je moudrostí do budoucna" … Daile Ternner … (2×10)
"Aby se člověk poučil o všem podstatném pro život, musí denně překonávat strach" … Ralph Waldo Emerson … (2×10)
"Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnudku a čin, padá stín" … T. S. Eliot … (2×11)
"Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existenci, mezi podstatu a tvar, padá stín. Tak končí svět" … T. S. Eliot … (2×11)
"Všechna tajemství se přísně střeží, všechna tajemství se stávají temnými. Taková je povaha tajemství." … Cory Doctorow … (2×12)
"Zlo usměrňuje znesvářené lidi." … Aristoteles … (2×13)
"Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit." … odsouzený vrah Perry Smith … (2×14)
"Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil." … kazatel - kapitola 7 verš 20 … (2×15)
"Vášnivá touha se často mění v nenávist." … Sokrates … (2×16)
"Život mrtvých se přenáší do paměti živých." … Cicero … (2×16)
"Náš život je utvářen smrtí těch druhý." … Leonardo Da Vinci … (2×17)
"Jestli má nastat soužení, ať nastanou za mých dnů, ale mé děti, ať žijí v míru." … Thomas Paine … (2×17)
"Tragédie je prožijící lidi zdrojem moudrosti, ale vůbec ne vodítkem pro život" … Robert Kennedy … (2×18)
"Muka špatného svědomí jsou peklem živé duše." … Jan Kalvín … (2×19)
"Žij, jako bys měl umřít zítra. Užij si, jako bys měl žít věčně." … Gandhi … (2×19)
"Není dobra beze zla." … staré ruské přísloví … (2×20)
"Šťastné rodiny se sobě podobají, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém." … Lev Tolstoj … (2×20)
"To, co je pro někoho divočina, to je pro jiného zábavní park." … neznámý autor … (2×21)
"Zvířata nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jedině člověk se mučením a umíráním jemu podobných bytostí baví." … James Anthony Froude … (2×21)
"Nejabsurdnějším projevem arogance je kritika chudých ze strany dobře živených v teple a pohodlí žijicích lidí." … (2×22)
"V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení." … Charlie Chaplin … (2×22)

Prosím hlásek

3. listopadu 2009 v 19:49 | ♥Berunka♥
beruška děkuje

Prvý krok

6. října 2009 v 10:28 | ♥Berunka♥

Prvý krok

tento seriál mě velice zaujal....

(První krok, Seriál, Česko, 2009, Stereo)
Réžia: Jiří Vejdělek, Jan Sebechlebský
Hrajú: Klára Issová, Pavel Kříž, Veronika Žilková, Filip Cíl, Oldřich Navrátil, Jan Cina, Oldřich Vlach, Světlana Nálepková, Radka Pavlovčinová, Šárka Vaculíková, Pavla Ptáčková - Vitázková, Michal Kavalčík, Dominik, Turza, Charlotte Doubravová, Igor Bareš, Přemysl Pálek, Linda Pokorná


Akadémia divadelných umení Kláry Jakubskej (Veronika Žilková) je najlepšie miesto pre mladé talenty, ktoré snívajú o kariére profesionálnych tanečníkov. Je to inštitúcia založená na systéme prísnych pravidiel, ťažkých skúškach a disciplíne. Každý sa snaží byť najlepší, pretože iba dvaja či traja absolventi môžu byť naozaj úspešnými. Študenti majú za sebou rôzne životné príbehy a každý z nich je iná osobnosť. Na druhej strane stoja učitelia, veľkí profesionáli, s bohatými skúsenosťami v predmete, ktorý vyučujú. Rovnako ako ich študenti majú za sebou rôzne príbehy, predošlú kariéru, vzostupy a pády...

vysílá každé pondělí markíza

Nákupní horečka

14. září 2009 v 15:06 | ♥Berunka♥
ahojky holky.ve vaňkove akce -50% tak sem si koupila ručník↑ Roxy Bird of Paradise za 425k líbí?

Beruščina nákupní horečka

11. září 2009 v 16:04 | ♥Berunka♥
Hezké a flaušově hebké baleríny! Ve vzhledu srsti divokých koček. Měkce podložené, s odolnou podrážkou,Kč 299,00,quelle

Italský DJ

10. září 2009 v 10:16 | ♥Berunka♥

Gaetano Parisio
Profil:
Narozen v Neapoli dne 30.listopadu 1973
tak tenhle Dj nejen že má super hudbu ale i skvěle vypadá

Luca Belloni
Profil:Producent a rezident DJ Altro Mondo Studios,klub kde hraje se nachází v Rimini, Itálie.

Krásná písnička♥

2. září 2009 v 16:32 | ♥Berunka♥
Ľúbim ťa Michal Dočolomanský

Pink

1. září 2009 v 17:42 | ♥Berunka♥

Prosím hlásek

26. srpna 2009 v 11:16 | ♥Berunka♥
berunka děkuje
soutěžím s tyrkysovou barvičkou

Hezká písnička

25. srpna 2009 v 19:25 | ♥Berunka♥
Bratříčku můj

Alice Hálová

Ami               Dmi
Zvíře vždy navečer samotu hledá si,
G Ami - E
ty hledáš společnost a s nudou zápasíš.
Ami Dmi
Parta tě utáhne, naši už slabí jsou,
Ami F E
bratříčku můj, kam jsi zas táh', kde máš teď šou.


Hledám tě celý den, bratříčku, kam jsi šel,
máma má děsnej strach, táta zas vyváděl.
Dává jí za vinu, že z tebe flákač je,
že nejsi chlap, jen darmošlap, že nežiješ.

Bratříčku můj, vrať spánek nám,
já jediná tvoje sny znám,
vždycky jsi dal zlým lidem znát, bratříčku můj,
že chráníš mě, že mě máš rád.

Sólo

Italský botičky, ponožky bílý máš,
řetízky ze zlata na duši navlékáš,
modlíš se k penězům, chceš si jen užívat,
kde je tvůj hlad mít něco rád, zůstal jsi stát.

Bratříčku můj, vrať spánek nám,
já jediná tvoje sny znám,
vždycky jsi dal zlým lidem znát, bratříčku můj,
že chráníš mě, že mě máš rád.

Kam jsi zas táh' s tou partou svou,
sestřičky tvý jen noci jsou.
Sliboval's nám, že chytneš čas
do rukou svých, jenomže zas zklamal jsi nás.

I love pink

20. srpna 2009 v 18:37 | ♥Berunka♥

moje adoptovaná pixelka ITY u Kiki

5. srpna 2009 v 9:10 | ♥Berunka♥
ITy :)

Náušničky

28. července 2009 v 14:45 | ♥Berunka♥
Ták tyhle nádherný náušničky ruční práce sem našla na aukru a kupuju si je mrkněte taky jestli se vám nebudou nějaký líbit.↓http://www.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=11447608

o lásce

26. července 2009 v 10:29 | ♥Berunka♥
Byl kdysi jeden rytíř.
Být nejlepší si přál.
Tak jako každý z rytířů,
jen kříž a ženy miloval.
Vyhrál řadu turnajů,
ten rytíř s velkým R.
Na štítu měl vyražen
svého rodu erb.
Však náhle přišla rána,
jíž nemohl se bránit,
to Amor, snad jen z rozmaru
se rozhodl ho ranit.
Tak sundal svoji lesklou zbroj
a za Láskou šel,
možná díky Amorovi
v boji nezemřel.
Ta Láska brzy odešla
a on Amora proklel.
"Proč jsi mne kdy zasáhl,
to jsi dělat neměl!"
Přesto na tom vydělal,
že sundal zbroj a masku,
vždyť mohl dívku milova,
vždyť mohl poznat Lásku.

Nákupní horečka

15. července 2009 v 18:05 | ♥Berunka♥

Avon Bond Girl EDP

První vůně na světě inspirovaná Bond Girls. Exploze šťavnatých květů broskve a pomerančovníku je obklopená v prvních scénách sejšelským semenem. Následuje přehlídka vůní jasmínu, orchideje a frézie. Překvapivý koncový tón přináší do děje ambra, kašmírové dřevo a pačuli obklopené smyslným mošusem, které celému obsazení dodají svůdný hřejivý tón. Rafinovaný koktejl samteových květin, chladivé svěžesti a hřejivých dřevin.
nádherná vůně mám ji ↑

nákupní horečka

24. června 2009 v 15:41 | ♥Berunka♥

tak tuhle lehounkou úžasnou taštičku↓ měli v mangu ve slevě z 299,-k na 149,-k tak sem neodolala

bezva medvídek mr,beana!

28. května 2009 v 14:17 | ♥Berunka♥
 
 

Reklama