Únor 2010

Citáty-seriál myšlenky zločince

20. února 2010 v 22:00 | sNiEhULiEnKa |  x...Jáá...x
"Věřit v nadpřirozený původ zla je nepatřičné. Sami lidé jsou schopni jakékoliv špatnosti." … Joseph Conrad … (1×01)
"Všechno je hádanka a klíčem k hádance je další hádanka." … Emerson … (1×01)
"Čím dál dohlédnete dozadu, tím dál vidíte dopředu." … Winston Churchill … (1×01)
"Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí." … Nietzche … (1×01)
"Na místě činu bývají mnohokrát stopy, které se svou podstatou nedají posbírat a zkoumat. Jak posbíráte lásku a hněv, nenávist, strach?" … James Reese … (1×02)
"Fantazie je důležitější než vědění. Vědění je ohraničené, fantazie pojme celý svět." … Einstein … (1×02)
"Nesnaž se být lepší, než ti před tebou, nýbrž lepší než jsi sám." … Faulkner … ( 1×02)
"Téměř veškeré absurdní chování vzniká nápodobou těch autorit, kterým se nepodobáme ani za mák." … Samuel Johnson … (1×03)
"Nezapomeňte, že sám sebe nemohu vidět. Omezuje mne, že jsem sobě tím, kdo mě sleduje v zrcadle." … Jacques Rigaut … (1×04)
"Ptáci našeho pohlaví mají nejhezčí peří, protože samci musejí ospravedlnit svou existenci." … Orson Welles … (1×04)
"Ptáci si po bouřce zpívají. Proč se lidé necítí volný a neradují se z toho kolik slunce jim zbývá?" … Rose Kennedy … (1×04)
"Když ubližují dobrému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi." … Euripidés … (1×05)
"Přemíra lásky nepropůjčuje člověku počestnost a důstojnost." … Euripides … (1×05)
"Iracionalita věcí není argumentem proti nim, ale spíš podmínkou jejich existence." … Nieztche … (1×06)
"Není všeobecnější touha než-li ta vyniknout." … William Shakespeare … (1×06)
"S liškami musíme jednat lišácky." … Dr. Thomas Fuller … (1×07)
"Zdravý člověk lidi nemučí, mučiteli-se stávají ti, co byli mučeni." … Karl Jung … (1×08)
"Víra není myšlenkou podmaněné mysli, ale myšlenkou, která si podmanila mysl."… Robert Oxton Bolton …(1×09)
"Otázka, trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je." … Albert Einstein … (1×09)
"Ideologie nás rozdělují, sny a úzkost nás všechny spojují." … dramatik Eugene Ionesco … (1×10)
"Za přemíru tvůrčích snů bohužel platíme větším k nočním děsům." … sir Peter Ustinov … (1×10)
"Nad hroby roníme nejtrpší slzy, pro nevyřčená slova a nevykonané činy." … H. B. Stowová … (1×11)
"Zlo je vždycky nepohledné a vždycky lidské, sdílí s námi postel a jí u našeho stolu." … básník W. J. Oden … (1×12)
" Co je pro někoho potravou, je u jiného prudkým jedem." … římský filosof Lucrecius … (1×13)
"Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby." … Konfucius … (1×13)
"Kdo prolije krev člověka, toho krev člověkem bude prolita." … Genesis-1. kniha Mojžíšova … (1×14)
"Jedinec musel odjakživa bojovat, aby ho nepohltil kmen." … Nietzsche … (1×16)
"Vražda je specifická v tom, že ničí i postiženou společnost, proto se musí společnost postavit na stranu oběti a požadovat se trestu, neboť jen tak, se s ní vyrovná." … básník W. J. Oden … (1×17)
"Lepší je jednat násilně, pokud máme násilí v srdci. Než pláštíkem násilí, krýt nemohoucnost." … Ghandi … (1×17)
"Neschvaluj násilí, protože, když se jím prosadí dobro, je dobro jen dočasné, zlo, které z toho vzejde, je pak trvalé." … Ghandi … (1×17)
"Lecos nás může změnit, ale začínáme a končíme v rodině," … Antony Brent … (1×19)
"Dům nestojí na zemi, ale na ženě." … mexické přísloví … (1×19)
"Jsou tací, kteří používají slov k tomu, aby zamaskovali své myšlenky." … Voltaire … (1×20)
"Přivikli jsme už na tolik přestrojování, že nakonec nepoznáváme sami sebe." … Francois "Rochefocul" … (1×20)
"Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." … Einstein … (1×21)
"Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin." … George Orwell … (1×21)
"Nikdo nepotřebuje dovolenou víc než ten, kdo se z ní právě vrátil." … Albert Habert … (1×22)
"Poruchy a selhání mysly jsou jako zranění těla, přes veškerou péči, aby se zhojily, zůstane po nich jizva, vždy. Ta jediná přetrvá." … francouzský spisovatel Francois de La Rocque … (2×01)
"Říká se čas zhojí všechny rány. Nesouhlasím. Rány přetrvávají. Čas a rozum chrání duševní zdraví, rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale nikdy nezmizí." … Rose Kennedy … (2×01)
"Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti" … teolog Dietrich Bonhoeffer … (2×02)
"Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami." … filozof Gibran Khalin(… 2×03)
"Ze všech živočichů je krutý jen člověk. On jediný působí bolest, protože mu to činí potěšení" … Mark Twain … (2×03)
"Člověk je nejmíň sám sebou, když mluví za sebe. Dejte mu masku a řekne Vám pravdu" … Oscar Wilde … (2×04)
"Stud nepramení z nějakého našeho osobního pochybení, ale z toho, že někdo to potupné může vidět" … Milan Kundera … (2×04)
"Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný vítězství nad ním." … Hellen Keller … (2×05)
"Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou tragédií je, když se lidé bojí světla" … Platon … (2×06)
"Není tak důležité, kdo zahájí utkání, ale kdo ho vyhraje" … legendární basketbalový trenér John Wooden … (2×07)
"Nejzasší volba člověku dána proto, aby přesáhl sebe sama zní: Buď tvořiz, nebo ničit. Milovat, nebo nenávidět" … Eric Fromm … (2×07)
"Zločin masakruje nevinnost, aby získal kořist, ale nevinnost bojuje ze všech sil proti pokusům zločinu" … Robespierre … (2×08)
"Kdyby se lidé navzájem poznali, ani by se neidealizovali, ani by k sobě necítili nenávist" … Elbert Hubbert … (2×09)
"Pamatujte, v dějinách se hojně vyskytovali tyrani a vrazi ve své době zdánlivě nepřemožitelní" … Mahatma Gandhi … (2×09)
"Nejlépe se poučíme z dřívějších omylů. Chyba minulosti je moudrostí do budoucna" … Daile Ternner … (2×10)
"Aby se člověk poučil o všem podstatném pro život, musí denně překonávat strach" … Ralph Waldo Emerson … (2×10)
"Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnudku a čin, padá stín" … T. S. Eliot … (2×11)
"Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existenci, mezi podstatu a tvar, padá stín. Tak končí svět" … T. S. Eliot … (2×11)
"Všechna tajemství se přísně střeží, všechna tajemství se stávají temnými. Taková je povaha tajemství." … Cory Doctorow … (2×12)
"Zlo usměrňuje znesvářené lidi." … Aristoteles … (2×13)
"Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit." … odsouzený vrah Perry Smith … (2×14)
"Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil." … kazatel - kapitola 7 verš 20 … (2×15)
"Vášnivá touha se často mění v nenávist." … Sokrates … (2×16)
"Život mrtvých se přenáší do paměti živých." … Cicero … (2×16)
"Náš život je utvářen smrtí těch druhý." … Leonardo Da Vinci … (2×17)
"Jestli má nastat soužení, ať nastanou za mých dnů, ale mé děti, ať žijí v míru." … Thomas Paine … (2×17)
"Tragédie je prožijící lidi zdrojem moudrosti, ale vůbec ne vodítkem pro život" … Robert Kennedy … (2×18)
"Muka špatného svědomí jsou peklem živé duše." … Jan Kalvín … (2×19)
"Žij, jako bys měl umřít zítra. Užij si, jako bys měl žít věčně." … Gandhi … (2×19)
"Není dobra beze zla." … staré ruské přísloví … (2×20)
"Šťastné rodiny se sobě podobají, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém." … Lev Tolstoj … (2×20)
"To, co je pro někoho divočina, to je pro jiného zábavní park." … neznámý autor … (2×21)
"Zvířata nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jedině člověk se mučením a umíráním jemu podobných bytostí baví." … James Anthony Froude … (2×21)
"Nejabsurdnějším projevem arogance je kritika chudých ze strany dobře živených v teple a pohodlí žijicích lidí." … (2×22)
"V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení." … Charlie Chaplin … (2×22)

Na skotském hradě vyfotili ducha?!

16. února 2010 v 11:51 | sNiEhULiEnKa |  x...MaGiE...x OBráZky ...x
Dívka na fotce se podobá hraběnce, která na hradě Gwrych žila na konci 19. století.
Návštěvníkům skotského hradu Gwrych se na jedné z fotek podařilo zachytit tajemnou postavu, která vypadá jako duch. Dívka na fotce se podobá hraběnce, jež zde žila na konci 19. století.
Starý skotský hrad Gwrych zažívá senzaci. Na snímku okna v jeho prvním patře zachytili návštěvníci tajemnou postavu.
´Záhadologové´, kteří fotku zkoumali, tvrdí, že se může jednat o hraběnku, která jeden z nejtajuplnějších skotských hradů zdědila v roce 1894.
Lidé v místním Abergelu věří tomu, že se hraběnka znesvářila se správcem hradu a chtěla ho pronásledovat i po své smrti v roce 1924.
Další zdroje však tvrdí to, že se jedná o ducha služebné, která na panství zemřela po pádu z koně. Mezi ně patří i bývalý fotograf Harry Moffitt (76). Podobnou postavu v okně prý viděl při návštěvě hradu před 60 lety. "Viděl jsem to zcela zřetelně," dodává Moffitt.

Barvy duhy

15. února 2010 v 18:46 | sNiEhULiEnKa |  x...Trendy...x
Návrhář Roland Mouret nepatří sice mezi u nás notoricky známé světového návrháře, ale stačí letmý pohled na jeho poslední kolekci a je jasné, že jde o mistra střihů, které lichotí postavě. Opojné barvy a dokonalé siluety spojil do kolekce v barvách duhy., které snadno na schůzku nebo i na večírek. Kratší délky šatů a sukýnek jsou nad kolena a výrazně omlazují postavu. Perfektní materiály dokonale drží střih a umožňují vyniknout siluetě postavy.


"Cípy, sklady, drapérie - všechny tyto detaily jsou součástí mého rukopisu.""Je to o L. A., o mladé veselé dívce, o síle, kterou vyzařují zářivé barvy."
"Barvy jsou skutečně svěží, jsou o svěžím postoji k životu."
"Budou fantastické, když si k nim oblečete ploché boty, a ještě fantastičtější s podpatky."
"Díky kráse této barvy už nepotřebujete téměř žádné šperky."


Obrázky ♡

15. února 2010 v 18:38 | sNiEhULiEnKa |  x...Obrázky...x

Výherkyně soutěže o nej nej.winter obrázek

9. února 2010 v 9:50 | sNiEhULiEnKa |  x...Soutěže...x

Blahopřeji
Kiki!a prosím o adresu
domů,na mejla:p.r.i.n.c.e.z.n.a@centrum.cz
pošlu ti slíbenou výhru!
Princezně Mišce děkuji za účast.Anketa

in WiNtEr oBrÁZek Má?
mIšKa48.4% (15)
kIkI51.6% (16)

Obrázky ♡

6. února 2010 v 15:42 | sNiEhULiEnKa |  x...Obrázky...x

AnDrEjCe!♥

6. února 2010 v 15:34 | sNiEhULiEnKa