Červenec 2006

Egyptský horoskop

16. července 2006 v 21:44 | Michaelka |  x...Zábava...x


(30. leden - 1. březen) Amon Rea
Tvůj Bůh: Jeden ze stvořitelů, bůh vzduchu a dechu s věšteckými schopnostmi. Uctíván jako bůh plodnosti.

Jaká jsi: Egypťané věřili, že narodit se v tomto období je výzvou a příležitostí k velkému štěstí. Není proto divu, že mnozí vynikající badatelé a učenci byli zrozeni právě v tomto období. Oplýváš silou, energií, zdravím a žiješ budoucností. Jsi velmi inteligentní, originální a poznatků či dovedností nabýváš snadno. Je nemyslitelné donutit tě, abys jednala proti svému přesvědčení.

Hnací motor: Míváš velké ideály a tvoje přirozená snaha po dokonalosti tě nutí k tomu, abys kladla vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Hlavním motivem v tvé budoucí práci nebudou peníze, ale pocit seberealizace a cit pro spravedlnost (jsi schopna pro dobrou věc nemálo obětovat a ,nastavit svůj vlastní krk").

Slabé místo:
Tvé myšlenky a cíle bývají příliš nereálné. Při chybě se jen velmi těžko smiřuješ s porážkou.

Láska a vztahy: Býváš velmi milována, ale tvoje city jsou jen zřídkakdy silné. Jsi poněkud zdrženlivá a jen velmi nerada o svých citech hovoříš. Není lehké s tebou žít, protože jsi velmi náročná, ale zato věrná, oddaná a spolehlivá.

Tvůj ideální partner: Horus, Sutech, Mut, Anubis. Rada: Buď trochu méně důvěřivá k ostatním lidem - mohli by zneužívat tvé ochoty a obrátit ji ve svůj prospěch.

(2. březen - 3. duben) Mut
Tvá Bohyně: Nebyla přijata na výsluní, ale má neohroženého ducha. Život a smrt pro ni mají stejnou hodnotu. Jaká jsi: Jsi obdařena osobním kouzlem a bystrostí, dokážeš rychle pochopit to podstatné v mezilidských vztazích. Vždy umíš velmi dobře uplatnit vše, čemu ses naučila. Je ti darována předvídavost, intuice a přitažlivost. Jsi praktická a dobře si dovedeš zorganizovat své úkoly. Býváš první, kdo objeví a vytěží z nových možností, a přitom obvykle nezapomínáš na svoje vlastní zájmy.
S oblibou se zabýváš vytvářením věcí, které jsou užitečné. Smysl pro krásu se v nich pojí s tvůrčím nadáním. Do značné míry tě ovlivňuje okolí a lidé, kteří tě obklopují.

Hnací motor:
Nezištně vyhovuješ cizím přáním a vždy přijdeš na pomoc, když je to zapotřebí. Také ostatní lidé ti důvěřují a pomáhají. Jsi vnitřně silný člověk, který dokáže nést problémy a starosti bez zbytečné sebelítosti. Úspěch i peníze jsou pro tebe důležité, ale na druhé straně potřebuješ pocítit obdiv a uznání.

Slabé místo: Když se ti něco nepodaří, jednáš podrážděně až zlostně, ale tvé emoce netrvají dlouho a většinou rychle vyšumí.

Láska a vztahy: Jako velký bojovník jsi schopna velké a intenzivní lásky. Vážný vztah nebo manželství tě může hodně ovlivnit, proto bys měla být opatrná při výběru partnera. Než se do něčeho pustíš, poslechni instinkt.

Tvůj ideální partner: Sachmet, Anubis, Horus. Rada: Do každé činnosti se klidně dál vrhej s nadšením a důvěrou ve své schopnosti, ale někdy se přinuť k troše trpělivosti.

(4. duben - 6. květen) Eset
Tvá bohyně: Nejslavnější bohyně, je pokládána za dárkyni a ochránkyni života a domácího krbu. Jaká jsi: Lidé narození v tomto období jsou mnohostranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Máš v sobě hlubokou sílu a vůli. Vážíš si poklidného, jistého okolí a lpíš na minulosti. Velmi rychle se orientuješ v každé situaci, jsi poměrně dobře přizpůsobivá a dobře přístupná všem novinkám, které se objeví. Rychle se rozhoduješ a spoléháš více na vlastní dojmy a pocity než na zkušenosti a rady jiných. V práci budeš velmi přesná a spolehlivá. Jen výjimečně podléháš pesimismu a beznaději. Nositelé vlastností této egyptské bohyně milují svůj domov a svoji rodinu.

Hnací motor: I když se ti nedaří a zdá se, že je vše ztraceno, dokážeš zmobilizovat svoji sílu a vůli. Jsi přirozeně veselá, společenská a vtipná. Máš vyvinutý smysl pro umění.

Slabé místo: Tvá touha po vědění je obrovská, ale občas jsou tvé znalosti povrchní.

Láska a vztahy: V lásce býváš oddaná a věrná, budeš starostlivá nejen vůči svým dětem, ale i ke starším rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětuješ. V milostných vztazích spoléháš na svojí rádkyni - intuici a na co nikdy nezapomeneš, je tvůj první kluk.

Tvůj ideální partner:
Toth, Hathor, Geb, Amon.

Rada: Mnoho lidí narozených v tomto období patří mezi aktivní umělce, a to od architektů po herce a zpěváky. Zapracuj na sobě!


(7. květen - 8. červen) Horus
Tvůj Bůh: Postava s ptačí hlavou vystupovala jako nebeský bůh a za jeho oči bylo pokládáno samotné Slunce a Měsíc.

Jaká jsi: Lidé, kteří se narodili ve znamení tohoto boha, mají vrozenou snahu uplatnit se, seberealizovat a být středem zájmu. Jsi pracovitá, někdy chceš stihnout mnoho věcí najednou a výsledek potom často není ,to pravé". Tvou chybou je, že se málokdy zamyslíš, než se do něčeho pustíš, a že jednáš příliš spontánně.

Hnací motor: Jsi zvídavá, energická a obratná. Máš vynikající paměť a ráda hromadíš znalosti. Baví tě vášnivé diskuse, ale na konkrétní závěry nekladeš příliš velký důraz.

Slabé místo: Jsi netrpělivá, často se nesoustředíš a své cíle ztrácíš z očí.

Láska a vztahy: Nejsi příliš diskrétní a důvěrnou přítelkyní, odkrytá tajemství ráda zveřejňuješ. V lásce jsi velmi vynalézavá, ale provází tě nestálost. Ne náhodou se stává, že dlouho miluješ dva partnery najednou, aniž by měl některý z nich podezření. Čím později uzavřeš sňatek, tím větší je pravděpodobnost, že bude doba jeho trvání delší.

Tvůj ideální partner: Sutech, Amon, Sachmet, Mut.

Rada: Nesnaž se za každou cenu dokázat více, než čeho jsi schopna, a nepouštěj se do projektů, které jsou nad tvoje síly.


(9. červen - 12. červenec) Geb
Tvůj Bůh: Bůh země symbolizuje mateřství, bdí nad úrodou a skrývá touhu se obětovat.

Jaká jsi:
Nositelé tohoto boha jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní. Romantičtí, klidní, skromní a trpěliví jedinci, kteří bytostně touží po harmonickém životě, ale v hloubi duše jsou pesimisté. Jsi velmi důvěřivá, a to i po mnohých urážkách a nezdarech. Při řešení úkolů a problémů potřebuješ nezbytně určitý čas na rozmyšlenou, nesmí se na tebe spěchat. Neměla bys volit povolání, která jsou psychicky velmi náročná, protože snadno můžeš podlehnout stresům.

Hnací motor: Jsi velmi inteligentní, zkušenosti dokážeš dobře zhodnotit. I když jsi spíše konzervativní, šlechtí tě nesmírná pilnost a pracovitost.

Slabé místo: Chybou je neuvědomění si vlastní síly, zvláště ve vztazích.

Láska a vztahy: Málokdy se uvolníš - máš strach ze zklamání. Jsi ale ideální, něžnou a vášnivou partnerkou, když cítíš, že jsi milována. Toto božstvo dalo svým nositelům do vínku mateřství, proto - ženy, ale i muži - lpí na svém domově a jsou skvělými a obětavými rodiči.

Tvůj ideální partner: Usir, Amon, Toth, Eset.

Rada: Měla by ses naučit žít více v realitě než ve svých vysněných představách.

(13. červenec - 14. srpen) Sachmet
Tvoje Bohyně: Sachmet je lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti. Dohlíží na životní řád a jas.

Jaká jsi: Lidé ve znamení této bohyně mají skvělé pozorovací schopnosti a dobře vyvinuté nadání telepatie. Charakterizuje tě také silná vůle, vitalita, vytrvalost, velkorysost a tvořivost. Nemáš o sobě zpravidla pochybnosti, důvěřuješ svým schopnostem a kvalitám. Lidé jako ty rádi ovládají ostatní lidi, a to ve smyslu materiálním i duchovním.

Hnací motor: Máš dar rychlých reakcí, vždycky spoléháš na svůj instinkt a postřeh. Umíš říkat pravé věci v pravý čas. Zdoláváš překážky a jdeš vytrvale za svým cílem. Přirozená důstojnost tě předurčuje pro významné a reprezentativní funkce.

Slabé místo: Málo shovívavosti, fanfaronství a přílišná autoritativnost.

Láska a vztahy: Nejsi jednoduchá partnerka. Tvoje milostné city jsou silné, ale o to hůře se vyrovnávají se zklamáním. Nejvíce trpíš, když jsi osamělá. Máš trochu majetnické sklony a jsi žárlivá.

Tvůj ideální partner: Anubis, Mut, Sutech, Horus.

Rada: Přestože se sotva dokážeš vyrovnat s omezením jakéhokoliv druhu, zkus trochu ustoupit ze svých vysokých nároků.


(15. srpen - 16. září ) Toht
Tvůj Bůh: Ptačí bůh si klade za cíl naplnit lidi důmyslem a vynalézavostí. Jeho jasnozřivost brání podvodům.

Jaká jsi: Patříš k nejproduktivnějším lidem. Jsi ochotna obětovat své zájmy, abys mohla plnit svěřené úkoly. Ve tvé povaze je zodpovědnost, přesnost, ale někdy můžeš být příliš úzkostná a skeptická. Nejsi schopna dát volný průběh spontánnosti a máš sklon odporovat všemu, co se neslučuje s tvou představou pořádku a očekávání. Někdy můžeš působit hloubavě a tajemně. Při těchto náladách jsi vůči ostatním nedůvěřivá, ale přesto nikdy nejsi bez přátel a vlivu. Hůře než jiní lidé snášíš přílišnou psychickou a fyzickou námahu.

Hnací motor: Věříš ve své schopnosti, máš bystrý úsudek, cit pro vztahy a chytře toho využíváš ke svým cílům.

Láska a vztahy: Ve společnosti jsi ostýchavá a málokdy se odvážíš dát najevo své opravdové pocity. Když se zamiluješ, tvé city jsou velmi hluboké a silné, ale snažíš se je většinou zakrývat, máš sklon ke zdrženlivosti a cudnosti. Pokud jsi upřímně milována, jsi nevýslovně šťastná.

Tvůj ideální partner: Hathor, Eset, Usir.

Rada: Tvá dobrosrdečná snaha pomáhat tě může přivést do nebezpečí, že budeš zneužívána.


(17. září - 20. říjen) Sutech
Tvůj Bůh: Bůh bouře a pouště ztělesňuje žárlivost, ale zato je povýšen také na boha svobody.

Jaká jsi: Jsi velmi náročná. Chceš podávat nejlepší výkony. Hledáš duševní rovnováhu, toužíš po harmonii a máš obavy, abys nezklamala. Kritika či neúspěch se tě velmi dotknou a těžko se s nimi smiřuješ.
Vede to k tomu, že už nemáš sílu, abys pokračovala. Sutechova hněvivost se objeví, když se setkáš s nespravedlností - pak jsi nekompromisní. Nesnášíš útlak a radši ,utečeš", než aby ses podrobila nespravedlivosti.

Hnací motor:
Velmi dobře si uvědomuješ možnosti volby. Narodila ses s pocitem, že musíš pomáhat spravedlnosti a všemu, co je na světě dobré - v tom jsi neúnavná. Materiální hodnoty tě příliš nezajímají.

Slabé místo: Řešíš dilema, kdy zvolit správný okamžik pro čin či rozhodnutí. Nesnadno přiznáváš omyl.

Láska a vztahy: Jsi rozená diplomatka, která dokonce dává dohromady nepřátele, aby je usmířila. Dokážeš být štědrá ke kamarádům, které si neomylně vybíráš s úspěchem.
K růstu potřebuješ upřímnou náklonnost a oddanost partnera.

Tvůj ideální partner: Horus, Amon, Anubis, Sachmet.

Rada: Nesnaž se o dokonalost a radši nech věci volně plynout. Napravit celý svět není, bohužel, ve tvých silách.


(21. říjen - 25. listopad) Usir
Tvůj Bůh: Bůh zemědělství a civilizace symbolizuje nevyčerpatelnou sílu přírody a životnost vegetace. Jaká jsi: Jsi inteligentní a bystrá, s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje tě originalita a tvrdošíjnost. Jsi nesmírně zvídavá až zvědavá, a pokud tě něco zajímá, nebudeš litovat žádné námahy, aby ses dozvěděla to, co potřebuješ. Máš velké ideály a nezabýváš se malichernými věcmi. Snášíš dobře námahu a dovedeš čelit nebezpečí.

Hnací motor:
Jsi zdatná v každodenním životě, máš talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímáš se o vše, co je záhadné a skryté, máš sklony k mystice. Jsi stvořena pro vedoucí funkce - budeš náročnou, ale velmi oblíbenou šéfkou.

Slabé místo: Tvou velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Tvoje snaha po dokonalosti tě nutí klást vysoké požadavky na sebe i na ostatní.

Láska a vztahy: Jsi silná osobnost, která dokáže mistrně maskovat své pocity - třeba žárlivost nebo závist.
Býváš velmi milována, ale sama doopravdy miluješ zřídka. Neznáš proto trable v lásce, svoje oběti necháváš většinou v zoufalství.

Tvůj ideální partner: Geb, Amon, Hathor, Toth.

Rada: U lidí jako jsi ty, je velmi těžké odhadnout předem, jak budou reagovat. Zkus lidem trochu víc otevřít své srdce.


(26. listopad - 28. prosinec) Anubis
Tvůj Bůh: Bůh s hlavou psa se účastní pohřebních rituálů a převádí duše do bran posvátných míst.

Jaká jsi: Tito odvážní lidé milují každou činnost spojenou s rizikem. Toužíš po životě (i po lásce) plné dobrodružství a vzrušení. Miluješ svět, kde se stále něco děje. Lidé, kteří se k tobě chtějí připojit, musí mít tvé tempo. Předbíháš dobu a pohrdáš konvencemi. Jsi sobecká v souvislosti s tvou svobodou a časem. Nechceš jím plýtvat na zbytečnou či nudnou práci. Ráda cestuješ a sportuješ v přírodě.

Hnací motor:
Máš nezávislou povahu a tvoje síla spočívá v optimismu a tvé schopnosti nadchnout se. Většinou se brzy postavíš na vlastní nohy. Můžeš se zdát lehkomyslná, ale víš moc dobře, co chceš.

Slabé místo: Příliš velká touha vyhledávat dobrodružství by mohla být nebezpečná.

Láska a vztahy: Neumíš poslouchat, ale sama vyžaduješ téměř slepou poslušnost. Jsi romantická a vášnivá partnerka. Ve svých citech a úmyslech jsi čestná a otevřená. Věříš v lásku i přátelství trvající léta i poté, co získáš špatné zkušenosti.

Tvůj ideální partner: Mut, Sachmet, Amon, Sutech.

Rada: Jen velmi těžko se přemáháš a podřizuješ druhým. Zkus sama více naslouchat ostatním.
Hathor

(29. prosinec - 29. leden) Hathor
Tvoje Bohyně: Hathor, strážkyně milenců, ochraňovala ženy a děti a byla spojována se smrtí a znovuzrozením.

Jaká jsi: Nositelé této bohyně jsou moudří, vytrvalí a aktivní. Ve tvé složité povaze se nachází mnoho rozporů, chceš být za každou cenu radikální a ,jiná". Kladeš velký důraz na to, aby ses odlišovala od ostatních, sama ale nechceš nic měnit. Stále přicházíš s novými myšlenkami a nápady, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí, což mívá za následek časté nepochopení a zklamání. Z těchto nálad tě ale vyléčí další skvělý a originální nápad.

Hnací motor: Máš velkou představivost a intuici, která ti umožňuje rozpoznat skryté souvislosti. Pro svůj přehled jsi často žádána o radu nebo pomoc. Naoko se nenecháš ,vykolejit" kritikou druhých, ale za tvým lhostejným zjevem se skrývá hluboké pokoření. Umíš se přes to ale rychle přenést. Jsi velkorysá a tolerantní k chybám a prohřeškům druhých.

Slabé místo: Když dojde na realizaci tvého nápadu, potřebuješ pomoc jiných lidí, neboť postrádáš dostatek síly a vůle dotáhnout věc zdárně do úplného konce.

Láska a vztahy: Nesnášíš omezování svobody a nevydržíš dlouho na jednom místě. Vzrušuje tě vše nové, proto stále vyhledáváš nové a zajímavé lidi. Potřebuješ tolerantního a chápajícího partnera, za což se mu odvděčíš oddaností a věrností.

Tvůj ideální partner: Eset, Toth, Amon, Usir.

Rada: Nenech se odradit zkostnatělými názory ostatních a dál využívej své výjimečnosti a originality! I když máš někdy pocit, že ji ostatní neberou, obdivují tě.

Pozadíčka na blogísky

16. července 2006 v 10:48 | Michaelka |  x...Pro blog...x

Spřátelené blogísky

16. července 2006 v 9:36 | Michaelka |  x...Spřátelené blogy...x
mrkněte!!! krásnej blog :o)))

Delfínci

9. července 2006 v 19:48 | Michaelka |  x...Obrázky...x
klikněte pro zobrazení původního obrázku
delfínci.JPG

Kouzla víl

9. července 2006 v 11:34 | Michaelka |  x...Zábava...x
Kouzla víl
V této knize se dozvíte, jak vstoupit do říše nadpřirozených bytostí a jak se stát přítelem jejich obyvatel.
Rozvíjejte magickou vizi - nadpřirozené bytosti jsou všude kolem nás v neobydlených místech přírody, ale i v našich zahrádkách, jen kdybychom je dokázali slyšet a vidět. Naučte se, jak rozvinout své duchovní smysly, abyste si tyto bytosti uvědomovali.

Kdy hledat nadpřirozené bytosti-pro setkání s nadpřirozenými bytostmi jsou nejslibnější přesně dané dny a hodiny. Zjistěte, jaké to jsou a jak s jistotou využít tento čas.
Kde hledat příbytky nadpřirozených bytostí-zjistěte, která místa mají nadpřirozené bytosti v oblibě, které kopce, stromy a květiny mají rády. Naučte se rozpoznávat znamení jejich přítomnosti.
Nechte se vést k magickému léčení- nadpřirozené bytosti jsou schopní léčitelé a bylinkáři. Naučte se jejich tradice a oni vloží svou sílu do rostlin, které sbíráte.
Naučte se vidět nadpřirozené bytosti a mluvte s nimi-když se vám skutečně podařilo rozvinout magickou vizi a získat důvěru nadpřirozených bytostí, budete je schopni slyšet ve svém srdci a vidět je v jejich vlastních podmínkách. Znovu tak objevíte radost z obnoveného, duchovního světa.
Kniha obsahuje spoustu nádherných ilustrací na křídovém papíře od světoznámých autorů.
Knihu je možné zakoupit na www.andelskysvet.cz